Individuali veikla – kaip tinkamai vesti išlaidų apskaitą

Individualios veiklos vykdymo metu itin svarbu žinoti visus apskaitos vedimo niuansus, nes tai ateityje padės išvengti galimo mokesčių permokėjimo. Ypač naujiems mokesčių mokėtojams kyla klausimų dėl apskaitos vedimo, nors viskas trumpai VMI portale yra pateikiama. Jeigu ketinate verstis prekyba ar kažkokia gamyba, tai jums teks nemažai dėmesio skirti išlaidoms. Išlaidų apskaitą vesti teks lygiai taip pat kaip ir pajamų, žinoma – jeigu išlaidas pagrįsite, o jeigu ne – atskaičiuokite 30 procentų pajamų ir tiek. Individuali veikla leidžia pasirinkti dvejopą išlaidų taikymo principą.

Pirmiausia, individualią veiklą vykdantys asmenys išlaidas pagrindžiančius dokumentus privalo rinkti tuo atveju, jeigu nėra pasirenkamas 30 procentų išlaidų variantas. Tai reiškia, kad jeigu asmuo nusprendžia, kad jis išlaidomis laikys 30 procentų savo pajamų, tai jis gali išlaidas pagrindžiančių dokumentų nerinkti. Bet, jeigu norėsite atskaičiuoti visas išlaidas, tada jas turėsite pagrįsti.

Itin svarbu pabrėžti, kad kartais išlaidos susidaro didesnės negu pajamos, o individualią veiklą vykdantys asmenys galvoja, kad jie gali mokestinius metus pabaigti su nuostoliais. Ne. Individualios veiklos vykdymo metu t.y. per mokestinius metus, pajamos negali būti mažesnės nei išlaidos. Tai reiškia, kad jeigu faktiškai jūs patyrėte daugiau išlaidų nei gavote pajamų, tai dalį išlaidų jūs perkelsite į kitus metus. Jums teks atlikti inventorizaciją. Ji atliekama savarankiškai laisva forma.

Išlaidų perkėlimas į kitus metus naudingas tuo, kad bus sumažinami mokesčiai. Pavyzdžiui, jeigu jūsų mokestiniai metai baigtųsi su minuso ženklu, tai logiška, jog nebus nuo ko mokėti mokesčių, nes jie mokami nuo pelno. Bet, jeigu jūs vienais metais visus nuostolius ir išlaidas laikote tik tam laikotarpiui ir dalies jų neperkeliate į kitus, tai sekančiais metais jūs sumokėsite daugiau mokesčių, nes negalėsite atskaityti tų išlaidų, kurias patyrėte prekių įsigijimo metu. Trumpai tariant, sekančiais metais jūsų pelnas už preke bus tas, kur gausite visą sumą, neatskaičius prekės savikainos. Taip yra todėl, kad tą savikainą jūs būsite atskaitę praėjusiais metais. Tai taikoma kuomet veikiate su individualios veiklos pažyma, o ne verslo liudijimu.