Kaip efektyviai panaudoti universitetinius rašto darbus

Lietuvoje universitetuose studijuoja daugiau nei 130 tūkstančių studentų, kurių kiekvienas mokslinių darbų rašymui skiria nemažą dalį savo studijų laiko. Taip kasmet jaunimas susistemina bei išanalizuoja didžiulius kiekius informacijos. Deja, didžioji dalis jos nepanaudojama efektyviai bei sensta studentų kompiuteriuose. Ar nebūtų naudingiau, jeigu sukauptos žinios taptų prieinamos visiems?

Į šį klausimą savo atsakymą turi projektas moksliniaidarbai.lt. Apjungdamas jaunimo motyvaciją prisidėti prie visuomeniškų idėjų plėtros bei pasiūlydamas patrauklią uždarbio schemą, jis per pusantrų savo veiklos metų į vieną vietą surinko rašto darbus jau daugiau nei iš 600 autorių. Kiekvienas jų įnešė svarbią savo dalį į idėjos plėtrą bei buvo už tai įvertintas.

Kaip veikia sistema?

Projekto pagrindinė idėja – sukurti kokybiškos studentų sistemintos informacijos duomenų bazę, kuri būtų naudojama savišvietos bei efektyvaus studijavimo tikslais. Sistemos veikimas pagrįstas abipuse darbų autorių ir jų pirkėjų nauda: studentams, sustikusiems pasidalinti savo žiniomis su Lietuvos žmonėmis, tenka iki 50% pelno, gauto pardavus jo rašto darbą. Tuo tarpu pirkėjai turi prieigą prie nebrangios, tačiaus kokybiškos informacijos. Be to, įsigydami rašto darbą pas mus, jie tiesiogiai motyvuoja darbo autorių užsiimti akademine veikla.

Visas sistemos veikimas – visiškai automatizuotas. Taigi darbų autoriams jų atsiuntimas trunka vos keletą minučių. Toliau visas reikalingas darbas yra atliekamas projekto komandos. Taigi autoriai, prisijungdami prie moksliniaidarbai.lt, per keletą minučių laimi netgi tris dalykus: padeda kitiems, pakelia savo studijų motyvaciją bei padeda pagrindus nuolatinėms pasyvioms pajamoms.

Plagiavimo klausimas

Lietuvoje plačiai eskaluojama plagiavimo tema dažnai formuoja neigiamus stereotipus apie rašto darbų panaudojimą mokymosi tikslais. Yra priimta manyti, kad internete platinami rašto darbai yra blogybė, skatinanti nesąžingą mokymąsi. Svarbu suvokti, kad kiekviena teikiama paslauga ar parduodamas produktas gali būti naudojamas netinkamai, o jų panaudojimas priklauso tik nuo žmogaus savimonės.

Kaip teigė George Bernard Shaw: „Jeigu Tu turi obuolį, ir aš turiu obuolį, ir mes jais apsikeičiame, tuomet abu vis tiek turime po vieną obuolį. Jeigu Tu turi idėją, ir aš turiu idėją, ir mes jomis apsikeičiame, tuomet kiekvienas turime po DVI idėjas“. Nebijokime dalintis – tai geriausias būdas tobulėti.