Susidūrus su teisiniais reikalais – klausk teisininko!

Ką veikia teisininkai? Teisininkai, tai tie žmonės, kurie užsiima teisiniais reikalais, konsultuoja kitus žmonės, klientus, dalyvauja teismo procesuose, nagrinėja bylas. Teisininkai gali apimti daug sričių, tačiau dažniausiai jie orientuojasi tik ties viena, tačiau yra tos srities specialistai.

Žmonės sako: klausk teisininko, jeigu susidūrei su sritimi, kurioje be teisininko pagalbos neapsieisi. Rizikuoti yra labai pavojinga. Ir vis dėlto, juk nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia, tad padarius net ir mažą nusižengimą, pasekmės gali būti skaudžios.

Teisininkai orientuojasi ties tokiomis veiklos sritimis:

  1. Darbo teise;
  2. Administracine teise;
  3. Baudžiamąja teise;
  4. Migracijos teise;
  5. Juridinių asmenų steigimu;
  6. Informacinių technologijų teise;
  7. Medicinos teise;
  8. Ir kita.

Šį sąrašą galima tęsti ir tęsti, todėl jeigu prireikė nors vienoje iš šių sričių pagalbos – klausk teisininko!

Yra posakis, geriau 10 kartų paklausti ir tik vienuoliktą daryti. Šis posakis galioja ir teisinėje sistemoje. Visada klausk teisininko, jeigu kuri naują įmonę, steigi verslą. Klausk teisininko jeigu skiriesi su vyru ir jis nori atimti vaikus, taip pat atvirkščiai. Klausk teisininko, jeigu po jums artimo žmogaus mirties kyla ginčų dėl turto pasidalijimo. Klausk teisininko, jeigu darbdavys nemoka algų. Klausk teisininko, jeigu atrodo, kad kažkas aplink jus vyksta nelegaliai. Klausk teisininko, klausk teisininko, klausk teisininko…. Visada. Ir tik taip galėsi miegoti ramiai, su švaria sąžine ir be jokio baimės jausmo, kad kažką padarei ne taip.